BABYMETAL - Elevator Girl - Single

BABYMETAL – Elevator Girl

アルバム/ Album: Elevator Girl – Single
作詞/ Lyricist: RYU-METAL
作曲/ Composer: RYU-METAL
発売日/ Release date: 2019年5月10日
Language: 日本語/ Japanese

歌詞 | LYRICS

Hey lady, are you going up or down?
No matter what you say or what you do
You’re going down
Are you going up or going down?
Hey lady, are you going up or down?

上へ参ります
下へ参ります
閉まるドアにお気をつけください
次は地獄に止まります

Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

地下2000階
真っ逆さま
火あぶり針地獄のフロアです
だからいつも命がけ

Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

Hey lady, are you going up or down?
No matter what you say or what you do
You’re going down

上へ参ります
下へ参ります
閉まるドアにお気をつけください
次は地獄に止まります

Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

地下2000階
真っ逆さま
火あぶり針地獄のフロアです
だからいつも命がけ
Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

上へ参ります
下へ参ります
だからいつも命がけ

ローマ字 | ROMAJI

Hey lady are you going up or down?
No matter what you say or what you do
You re going down
Are you going up or going down?
Hey lady are you going up or down?

ue e mairimasu
shita e mairimasu
shimaru doa ni o ki o tsukekudasai
tsugi wa jigoku ni tomarimasu

Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

chika2000 kai
massakasama
hiaburi hari jigoku no furoa desu
da kara itsu mo inochigake

Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

Hey lady are you going up or down?
No matter what you say or what you do
You re going down

ue e mairimasu
shita e mairimasu
shimaru doa ni o ki o tsukekudasai
tsugi wa jigoku ni tomarimasu

Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

chika2000 kai
massakasama
hiaburi hari jigoku no furoa desu
da kara itsu mo inochigake
Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

ue e mairimasu
shita e mairimasu
da kara itsu mo inochigake

RECOMMENDED LYRICS